Fonty pro Hlaholici

Licenční podmínky

Soubor licence.txt

S tímto programem nemůžete nakládat jinak, než jak je uvedeno v licenčních podmínkách:

  1. Tyto soubory se smí volně šířit, ale pouze v nepozměněné podobě. Změny znaků, popř. přidávání znaků je možno dělat jen se svolením autora aplikace
  2. Tyto soubory není dovoleno šířit za poplatky převyšující obvyklé náklady na kopírování.
  3. Toto sdělení musí být součástí média, na které se program šíří, popřípadě na něj musí být odkaz na www stránce.
  4. Vzhledem k tomu, že dnes na Moravě umí málo lidí číst v Hlaholici je nutné, aby součástí byla i dokumentace.
  5. Autor aplikace neodpovídá za možné škody, přímé nebo nepřímé, vzniklé použitím nebo nemožností použít tyto fonty k jakémukoliv účelu.

Vzorky
Hlaholice A (oblá, velkomoravská)
Verze 1.9

Hlaholice C (hranatá, středověká)
Verze 2.0

Zde je popis, doporučuji přečíst.
Dokumentace k fontu A
Dokumentace k fontu C

Soubory je možno stáhnout:
Font Hlaholice A
Font Hlaholice C

Připomínky posílejte prosím na  Pepa.Sa@seznam.cz

©Josef Šatánek